Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Разпределение на позициите за 24 Май 2022г., съгласно изтегления жребий

Разпределение на позициите за 24 Май 2022г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

3

6 27

Венелин Венков Минков

18

4

29 – 37

Костадин Койчев Тодинов

8

7

39 – 42

Росица Станкова Динева

3

 

43 - 51

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

8

52 – 56

Антон Великов Андонов

4

9

59 – 63

Галя Тодорова

5

10

65 – 72

Стоянка Петрова Тодинова

8

13

74 – 78

Десислава Тодорова Валентинова

5

12

80 – 83

Валентина Богданова Петринска-Маринова

3

 

84 - 87

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

11

88 – 97

Емил Христов Кръстев

10

15

99 – 101

Еленка Илиева Папазова

3

 

102 - 106

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

14

107 – 117

Боряна Георгиева Желязкова

9

17

119 – 123

Галя Сашева Борисова

4

18

125 – 129

Александър Георгиев Василев

5

19

131 – 141

Ангел Димитров Умников

11

20

143 – 145

Пламен Валентинов Борисов

2

22

147 – 156

Капка Михайлова Георгиева

10

23

158 – 167

ЕТ „Поки – Нено Иванов“

8

 

168 - 170

ВХОД КЪМ ТОТО ПУНКТ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

24

171 - 174

Яни Велинов Тодоров

4

26

176 – 179

Снежана Андреева Атанасова

4

 

180 - 181

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

25

182 – 195

Моника Венкова Минкова

14

 

196 - 198

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

 

199 – 200

Васил Стоянов Василев

2

30

202 – 215

Галина Велкова Маринова

14

 

217 – 223

Веселин Василев

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 28.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

  „Разширяване на производствената дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни) на площ от 13 дка“ в част от поземлен имот с идентификатор 72709.502.19, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна“.

 

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
Уведомление за ИП на „Хидрострой“ АД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 11.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „Хидрострой“ АД:

 „Добавяне на нови кодове  строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.61, урбанизирана територия, с площ 26 380 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“ с. Тополи, общ. Варна.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И.Добрева

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 24 of 56