Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 01.11.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

   „Монтаж на надземен резервоар за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ММС ИНК“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 05.10.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ММС ИНК“ ЕООД:

   „Изграждане на складова база и административна /офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 72709.12.116

           1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
ЗАПОВЕД №2842/14.09.2022 - забрана за продажба на алкохол

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.10.2022Г.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 00.00ч. НА 02.10.2022г. ДО 20.00ч. НА 02.10.2022г. 

Заповед №2842/14.09.2022г. на Кмет на Община Варна 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 21 - 24 of 66