Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 20.09.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД за:

 

„Изграждане на хранилище за дизелово гориво и противопожарен сектор с разделителна колонка“ в ПИ № 72709.512.196 в землището на село Тополи, община Варна.

 

 

 

 

 

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

               Н. Николов

   

 

 
Мерки срещу Африканска чума по свинете

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СВИНЕ

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В НАЙ - КРАТКИ СРОКОВЕ ТРЯБВА ДА ЗАКОЛИТЕ ПРАСЕТАТА СИ ДОБРОВОЛНО!

 

ДАДЕНИЯТ ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ 24.07.2019г., СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-19-7756-133 ИЗТИЧА НА 31.07.2019г.!

 

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО  УМЪРТВЯВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ.

 

                                               КМЕТСТВО ТОПОЛИ

 

ПП: Заповедта е обявена на информационното табло в сградата на Кметство Тополи

 

ЗАПОВЕД

№РД-19-7706-133/24.07.2019Гг.

Стоян Пасев- областен управител на област Варна

НАРЕЖДАМ:

Собствениците на свиневъдни обекти, отглеждащи свине тип "заден двор", разположени в 3-километрова зона около свинекомплекси, да заколят прасетата си доброволно в едноседмичен срок, считано от 24.07.2019г.

 

Стоян Пасев

Областен управител на област Варна

 

 

 

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

         Днес 12.07.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Бон Марин Холдинг“ АД за:

 

„Изграждане на хранилище за дизелово гориво и противопожарен сектор с разделителна колонка“ в ПИ № 72709.512.196 в землището на село Тополи, община Варна.

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 5 - 8 of 43