Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

КАМПАНИЯ "ДА ИЗЧИСТИМ ВАРНА ЗАЕДНО"

КАМПАНИЯ

"ДА ИЗЧИСТИМ ВАРНА ЗАЕДНО"

 НА 25. И 26.11.2023 г. /СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

 Районната администрация приканва

обществени организации, фирми, собственици и наематели на търговски обекти и всички притежатели на жилищни и нежилищни сгради, намиращи се на територията на Кметство Тополи, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района.

Всички граждани, желаещи да участват, могат на получат ръкавици и торби за смет от 10.00ч.  на 25.11.2023г. в сградата на Кметство Тополи.

 

                      ДА ПОЧИСТИМ ТОПОЛИ ЗАЕДНО!

 

 
Уведомление за ИП на „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 20.06.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

   „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС“ в  поземлен имот с идентификатор 72709.110.29, село Тополи, община Варна, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“.

 

                                                                  1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
Разпределение на позициите за 24 Май 2023г., съгласно изтегления жребий

Разпределение на позициите за 24 Май 2023г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

4

5 – 10

Галя Сашева Борисова  /Пламен/

5

7

12 – 14

Росица Станкова Динева

3

8

16 – 25

Велислава Антонова Андонова

6

10

27 - 31

Александър Георгиев Василев

4

11

33 – 35

Славчо Сашев Атанасов

3

13

37 – 41

Галя Тодорова

5

 

42 - 52

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

12

53 – 62

Ангел Димитров Умников

10

14

64 – 66

Еленка Илиева Папазова

3

16

68 – 71

Десислава Тодорова Валентинова /Тинка/

4

17

72 - 82

Моника Венкова Минкова

10

 

83 - 87

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

18

88 - 91

Красимира Мирославова Иванова

4

19

93 - 103

Емил Христов Кръстев

10

 

104 - 108

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

20

109 - 121

Веска Ненова Василева

10

21

124 - 133

Венелин Венков Минков

10

22

135 - 146

Никола Богданов Петров

10

23

148 - 152

Галя Сашева Борисова

5

24

154 - 165

Георги Динев Георгиев

10

 

166 - 168

Подписка

3

 

169 - 170

ВХОД КЪМ ТОТО ПУНКТ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

29

171 - 175

Яни Великов Тодоров

4

 

177 - 179

Васил Василев

2

 

180 - 181

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

26

182 – 185

Десислава Тодорова Валентинова

4

27

187 – 196

Веселин Кръстев Василев

10

 

197 - 199

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

28

200 – 209

Галина Велкова Маринова

10

31

211 - 218

Стоянка Петрова Тодинова

8

 

 

 

От страната на дерето

 

по ред

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

 

7 - 21

„Алекс М 1“ ЕООД

10

 

 

22 - 26

ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 5 - 8 of 67