Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

заповеди дерегистрация/26.06.2020
Съгл. Заповед №2304/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Александър Димитров 11 на лицата КатяПетрова Георгиева, Виктор Гошев Георгиев и Димитър Йорданов Димитров.
 
 Съгл. Заповед №2300/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Георги Овчаров 16 на лицата Георги Ангелов Василев и Светла Атанасова Димитрова.
 
Съгл. Заповед №2298/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Тодор Илиев Дочев 1 на лицата Валентина Стефанова Колева, Дияна Стефанова Колева  и Ивелина Стефанова Колева.
 
Зоповедите могат да бъдат предоставени за преглед в деловодството на Кметство Тополи, както и на таблото за обяви в сградата на кметството.
 
заповед 24.05.2020

З А П О В Е Д

№ 30

с.Тополи, 18.05.2020 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни 2020г.,

поради фактическа невъзможност за осигуряване изпълнението на изискваните мерки в Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г.,

 

НАРЕЖДАМ

 

1.    Отменяне на празненствата на открито във връзка с празника на село Тополи – 24 май;

2.    Забранявам разполагането и всякаква дейност на сергии и др.търговски и увеселителни обекти в рамките населеното място;

3.    При констатирани нарушения незабавно да се уведомяват органите на ОД на МВР-Варна.

ОПРЕДЕЛЯМ

 

      Следните длъжностни лица, които ще извършват действия по горепосочените нареждания:

1.     Зорница Георгиева – гл.експерт ТА в Кметство Тополи

2.     Ирина Добрева – гл.специалист ПП в Кметство Тополи

3.     Ивелина Кръстева – касиер-счетоводител в Кметство Тополи

4.     Емилия Кирова Драганова – гл.специалист ЕК в Кметство Тополи

 

Заповедта да бъде предоставена за информация на заинтересованите лица, обявена в сайта на Кметство Тополи и таблото за обяви в сградата на кметството.

Заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

 

БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ

 КМЕТ НА СЕЛО ТОПОЛИ

 
Жребий търговски места-24.05.2020

Уведомяваме Ви, че обявеният за 01.04.2020г. жребий за разпределение на търговските места  за празника на село Тополи- 24 май е отменен до второ нареждане във връзка със  Заповед № РД-01-143/2003 от 20.03.2020г., приета на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето по повод обявено на 13.03.2020г.  с Решение на НС извънредно положение в Република България.

За допълнителна информация следете сайта на Кметство Тополи.

 
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

Results 65 - 68 of 69