Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМИТЕЛНО- ПЧЕЛИ Print

 

             УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО        

от

„САВОВ – 13- КМС“ ЕООД, ЕИК:200541513,

с адрес: с.Тополи, ул. Д-р Липов 23,

управляващ Красимир Михайлов  Савов

 

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни

и дезинсекционни мероприятия

 

В изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме, че на 11.05.2017г., 12.05.2017г., 13.05.2017г.  и 14.05.2017г. ще се проведе третиране на посеви слънчоглед в землището на село Тополи с препарат „ЕКСПРЕС 50СГ-/хербицид/ на  ДюПонт ИО с карантинен срок 30 дни. Третирането се извършва срещу плевели. В спецификациите на препаратите не е отбелязано същите да са вредни за пчели.

Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

- 1500 дка, разстояние от населеното място с.Тополи на 0,3 км

Моля, направете  необходимото за опазване на пчелните семейства.

 

 

С уважение,

Красимир Савов

Управител на „Савов-13-КМС“ ЕООД

Изх.№023/03.05.2017

Вх.№РД17008626ТПЛ/03.05.2017

 

 
< Prev   Next >