Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ВАЖНО Печат

     

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Заповед РД-17-7706-300/27.10.2017г. на областен управител на област с административен център Варна и решение на Постоянната епизоотична комисия  на община Варна от заседание проведено на 02.11.2017г., във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта инфлуенца по птиците,

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ПТИЦИ В ДВОРОВЕТЕ И ИЗВЪН ТЯХ.

 

 

 

КМЕТСТВО ТОПОЛИ

 
< Предишна   Следваща >