Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Заповед № РД18-17-72/01.10.2018/ОД ЗЕМЕДЛИЕ

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Заповед № РД18-17-72/01.10.2018/ОД ЗЕМЕДЛИЕ Печат
Уведомяваме Ви, че Заповед №РД18-17-72/01.10.2018г. на Директора на ОД Земеделие-Варна за сключено доброволно споразумение за землището на с.Тополи, общ.Варна, обл.Варна за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи за 2018-2019 стопанска година е окачена на таблото за обяви в сградата на Кметство Тополи. Същата може да бъде предоставена за разглеждане на място в Кметство Тополи, Община Варна.
 
Следваща >