Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Детска градина Print

ДГ № 48 "Ран Босилек" - с.Тополи

Директор: Митка Николова
Тел.: 052/742042

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 г.
БЮДЖЕТ НА ОДЗ 36 "РАН БОСИЛЕК" ЗА 2015 г.

държавни дейности - стр.1

                                      стр.2

местни дейности -       стр.1

                                      стр.2

държавни дейности - собствени приходи - стр. 1

                                                                          стр.2

                   Решение за прекратяване  на процедура за възлагане на обществена поръчка

 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ № 36 "РАН БОСИЛЕК"


Обявление за обществена поръчка - тук
Решение за откриване на  процедура - тук
Документи за участие  в открита процедура -тук

отговор на постъпило запитване   

Обявление за обществена поръчка 2 - тук

Решение за обществена поръчка 2 - тук

Документация - тук

Документи:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

 

   

Комфорт, сигурност и грижи за Вашето дете
Спокойствие за Вас

Добре дошли в ОДЗ №36 “Ран Босилек” – с.Тополи – Варна

Детското заведение предлага обучение и възпитание на деца от 1,6г. до 7г., разпределени по възрасти, в приятна и уютна среда.

ОДЗ №36 “Ран Босилек” се намира в местност с богата култура и традиции – село Тополи, в непосредствена близост до гр.Варна.

За нас Детската градина

История

ОДЗ №36 ”Ран Босилек” е детско заведение с 35 годишна история.
Създадена през 1973г. като ЦДГ №36 “Ран Босилек”.
Преобразувана в ОДЗ №36 ”Ран Босилек” през 2001г.
Разполага с 4 групи – самостоятелни занимални и спални.
Дворът е добре озеленен за занимания и игри. 
Екипът от високо квалифицирани специалисти в областта на педагогиката и медицината следят за развитието на Вашите деца.

ЛазаркиГрупи
І-яслена
“Пате”
    Пате, пате аз те знам
    Към яслата си тръгнал сам
    Бързо, бързо ти ела, с мен да бъдеш ти в игра.

І-група
“Котаракът в чизми”
    Умен, смел, напет
    Крачи той напред
    Котаракът в чизми се той нарича
    И първа група го привлича

ІІ-група
“Буратино”
    Аз съм малко дървено човече
    Кой не ме познава,
    Че съм умен , весел и сърдечен
    Буратино се наричам
    И втора група аз обичам.

Игри Подготвителна група
“Мечо”
    Мечо, весел, благ,
    Чака ни на прага пак!
    В групата при нас ела
    На уроци и игра. 

Учебно-възпитателната работа на ОДЗ №36 ”Ран Босилек” се основава на:
Държавните образователните изисквания за предучилищна възраст и подготвителна група. Утвърдените от министерството на образованието и наука програми.

Нашата мисия: Да осигурим не само базисна подготовка, но и да формира подрастващото поколение в дух на общочовешки ценности и толерантност, да го направим адаптивно към изменящата се среда за успешна реализация в обществото.

Нашата цел: Да превърнем детското заведение в територия на децата.

Нашият преоритет: Да съхраним уникалността на детството.

 

Коледари

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

Заявленията за записване се приемат целогодишно!
Необходими документи:

  • Заявление за постъпване до Директора на детското заведение.
  • Копие от акта за раждане.
  • Служебни бележки от местоработата на родителите.
  • Адрес и телефон за връзка.

 

 

 


 

 
Next >