Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други уведомително пчели

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

уведомително пчели Print

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 

От

 ЗК”Тракия” с.Тополи, БУЛСТАТ 103007499,

Адрес:  с.Тополи област Варна община Варна, тел.052/740348

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

1. От 13.05.2019г. до 17.05.2019г. от 9.30 до 16,30 ч. ще се проведе третиране на СЛЪНЧОГЛЕД с продукт за растителна защита/препарат – с ХЕРБЕЦИД ЕКСПРЕС 50, карантинен срок 30 дни, доза 3 гр./дка.

В случай на нужда антидот (противоотрова) по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу  плевели.  

2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на

местност и на площ, както следва:

а) м-т „Дядо Тодорова тумба” 365 дка, дата на третиране: 13,14 .05..2019;

б) м-т „Арпалъка” 400 дка, 14, и 16.05..2019;

в) м-т „Корията” 320 дка, дата на третиране: .15,16,05..2019;

в) м-т „Пред гробищата” 260 дка, дата на третиране: .17.05.2019;

 
< Prev   Next >