Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА Print

 

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА    

Относно подаване на заявления за съществуващи и новоизградени кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в населените места и селищните образования, съгл. Заповед №3221/нова/ считано от 08.10.2021г. същите се подават в районните и селищни кметства, като контролът се осъществява на местна почва.

Заповед №3221/08.10.2021г. в този смисъл може да бъде разгледана в цялост на таблото за обяви в Кметство Тополи. 

 
< Prev   Next >