Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

График за събиране на едрогабаритен отпадък Print

График за изпълнение на дейността за

"Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и изхвърлени около контейнерите смесени отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата и почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища до депо за неопасни отпадъци с.Въглен или друго съоражение, посочено от "Възложителя".

ЛЕТЕН  ПЕРИОД

от 01.07.2022 до 31.07.2022г.

месец  Юли 2022г.

КМЕТСТВО ТОПОЛИ

 

месец  Юли 2022г.

 

Дневен  наряд

кратност
пъти седмично

Ден от седмицата

 

Наряд, брой персонал и необходима техника

Име на улицата; Адрес

Работно
време

 
 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

 
 

1 наряд, 
1 бр.специализиран автомобил,
1бр. шофьор и 2 бр. сметосъбирача

ул.Овчага

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Алескандър Димитров

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Матей Стоянов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Георги Овчаров

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Тракийска

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Д-р Липов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Мита Генова

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Стоян Буйнов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Райко Панчелиев

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Йодан Николов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Медвен

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Явор

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Акация

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Тодор Дочев

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

*Дейността ще се наблюдава и контролира от отговорник район отговарящ за тази дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 
< Prev   Next >