уведомително пчели САВОВ-13-КМС ЕООД

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 

от

„САВОВ–13-КМС“ ЕООД, ЕИК:200541513,

с адрес: с.Тополи, ул. Д-р Липов 23,

управляващ Красимир Михайлов  Савов

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, уведомяваме Ви, че:

1. От 17.05.2019г. до 23.05.2019г. от 9.30 до 16,30 ч. ще се проведе третиране на СЛЪНЧОГЛЕД с продукт за растителна защита/препарат –ХЕРБЕЦИД Тайгър Платинум 5 ЕК Торнадо, карантинен срок 30 дни, доза 200 мл./дка. Третирането се извършва срещу  плевели.   

2. Подлежащите на третиране парцели/блок са в масив / местност и на площ, както следва:

 

а) м-т „Дюсчелии” 160 дка, дата на третиране: 17.05.2019;

б) м-т „Пред гробищата ” 230 дка, дата на третиране: 17.05.2019;

в) м-т „Бостан Тарла” 320 дка, дата на третиране: 18,05.2019;

г) м-т „Таш Тарла” 400 дка, дата на третиране: 18.05.2019;

д) м-т „Гебеджански път“ 330 дка, дата на третиране: 18,05.2019