заповед за забрана алкохол/03.11.19

ВАЖНО!!!

Във връзка с провеждане на втори тур на Избори за кмет на Община Варна и кмет на кметство Тополи на 03.11.2019г. се забранява продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено храненеи други обществени места за периода от 00:00ч. на 03.11.2019г. до 20:00ч.на 03.11.2019г., с изключение на тези, в които се произвеждат организирани тържества, съгл. Заповед №4535/30.10.2019г. на Вр.ИД кмет на община Варна.

Същата е обявена на таблото за обяви на Кметство Тополи.