Приемна гл.инсп.Танев

КМЕТСТВО ТОПОЛИ

и

ГЛ.ИНСПЕКТОР ИЛИЯ ТАНЕВ - НАЧАЛНИК на III РУ на МВР-ВАРНА при ОД МВР-ВАРНА обявяват приемна за жителите на село Тополи.

 

Приемът ще се извършва всеки последен вторник от текущия месец в интервала 14.00-15.00 часа в сградата на Кметство Тополи, Община Варна.

 

 

от Кметство Тополи

 

 

 

 

от Кметство Тополи

 

 

 

от Кметство Тополи