Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Кметство Тополи отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Кметство Тополи чрез официалният си сайт и формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Кметство Тополи се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя от предлаганите услуги, Вие се съгласявате Кметство Тополи да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Кметство Тополи събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Кметство Тополи може да събира, включва име, адрес, ЕГН, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
  • Кметство Тополи няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Кметство Тополи чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалните дейности на Кметство Тополи. При това може да се окаже обаче, че Кметство Тополи не е в състояние да Ви предоставя съответната услуга.

 

 
Разписание в извънредно положение за автобуси №18, 118А, 18А, 18/40

ВАЖНО!!!

Градски транспорт-Варна, предвид обявеното извънредно положение в страната, въвежда  Разписание  в извънредно положение за всички обслужвани автобусни линии.

Към момента,  в делнични дни разписанието за автобуси №№ 18, 18А, 18/40,  е идентично с прилаганото до момента. Единствена промяна - отпада последния курс от Варна в 22:15 и 22:50 съответно от Тополи/Казашко.

Автобус №118А се движи в делнични и празнични дни с разписание идентично с  познатото ни неделно разписание.

 

Актуално разписание може да следите на:

www.gtvarna.com

www.varnatraffic.com

 

 
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2023

 № /ДАТА
 

 ОБЕКТ

ТПЛ 01/06.06.2023

 

 

 

 ТПЛ 02/13.06.2023

 

 

 

 ТПЛ 03/27.07.2023 

 

 

 

ТПЛ 04/14.08.2023 г. 

 

 

 


 
ТПЛ 05 /27.09.2023 г. 
 

 
ТПЛ 06 /27.09.2023 г. 
 
 
 
  ТПЛ 07 /02.10.2023 г.
 
 
 
 ТПЛ 08/26.10.2023г.
 
 
 
 ТПЛ 09/31.10.2023 г.

 Монтаж на фотоволтаична инсталация до 30kW, за собствено потребление и продажба на ел. енергия върху покрив на съществуваща сграда с ид. №72709.501.503.1, находящ се в УПИ XVII-503, кв. 43 (с ид. №72709.501.503) по плана на с. Тополи, общ. Варна

 

Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление и продажба на електроенергия, с мощност 77,9 kWp, разположена върху покрив на съществуваща сграда с ид. № 72709.518.94.4, находяща се в УПИ Х-79, кв. 2 (с ид. № 72709.518.94), по плана на зона СОП 4.2, з-ще  с. Тополи, Община Варна. 

 

БЕТОНОВА ПРЕГРАДНА СТЕНА” в УПИ Х-269 „За бензиностанция, газостанция, офиси, общ. обслужване, производствено-складова дейност и площадка за третиране на отпадъци“, кв.39 по плана на ЗПЗ-Варна, з-ще  с. Тополи, Община Варна /съгласно ПУП-ПР, одобрено със Заповед № Р-353/27.09.2016 г. на Зам.-Кмета на Община Варна/, с идентификатор № 72709.516.1031 по КК на с. Тополи.  

 

"СКЛАД ЗА ОПАКОВАНА СТОКА И АВТОСЕРВИЗ” в УПИ VII  102 „За производствено - складови и обслужващи сгради и съоръжения“, кв. 6 (ПИ  с идентификатор № 72709.12.114  ) по плана на м-ст „Пред гробище“, з-ще с. Тополи, Община Варна.
 
 
 „ЛЯТНА КУХНЯ“ със застроена площ 51,20 м2, находяща се в УПИ ХIV-725, кв. 9 по плана на с. Тополи, Община Варна. ( идентификатор № 72709.501.882 по КККР на с. Тополи, Община Варна).
 
 
   „АВТОСЕРВИЗ” в УПИ VIII  102 „За производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, кв. 6 по плана на м-ст „Пред гробище“, з-ще с. Тополи, Община Варна /ПИ 72709.12.115/.

 

  „ПЛЪТНА ОГРАДА“, с височина H = 2,20 м. по северната регулационна граница  - L= 28.20 м.; по източната регулационна граница – L= 25.30 м. в УПИ X Х VII -574, кв. 23 (с ид. № 72709.501.574 по КККР на с. Тополи, Община Варна)

 

  „БАРБЕКЮ, ГАРАЖ (ТИП НАВЕС – БЕЗ СТЕННО ОГРАЖДАНЕ ) и  НАВЕС в УПИ IV -194 „За жилищно строителство, обществено обслужване и търговия“, кв. 61 /с ид. № 72709.505.232/.

 

  „ГАРАЖ" в УПИ XV -551, кв. 23  по плана на с. Тополи, Община Варна  (с ид. № 72709.501.551 по КККР на с. Тополи, Община Варна). 

 


 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 4 of 70