Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ГО КАТ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 16.09.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ГО КАТ“ ЕООД:

 

„Обособяване на площадка № 2  за събиране, съхраняване и предварително третиране (сортиране и рязане на  ОЧЦМ, разглобяване на ИУЕЕО, смилане, хомогенизиране на получените отпадъци и съхранение на акумулаторни батерии) на неопасни отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ и НУБА“ в поземлен имот с идентификатор 72709.520.139.

 

 

 

 

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
Уведомление за ИП на „ММС ИНК“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 16.09.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

  

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ММС ИНК“ ЕООД:

 

  „Изграждане на складова база и административна /офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 72709.12.116

 

    

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 25.07.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД:

 „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40 298кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност Клисе баир, с. Тополи, общ. Варна.

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 32 of 69