Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 27.06.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД:

 „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40 298кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност Клисе баир, с. Тополи, общ. Варна.

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Разпределение на позициите за 24 Май 2022г., съгласно изтегления жребий

Разпределение на позициите за 24 Май 2022г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

3

6 27

Венелин Венков Минков

18

4

29 – 37

Костадин Койчев Тодинов

8

7

39 – 42

Росица Станкова Динева

3

 

43 - 51

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

8

52 – 56

Антон Великов Андонов

4

9

59 – 63

Галя Тодорова

5

10

65 – 72

Стоянка Петрова Тодинова

8

13

74 – 78

Десислава Тодорова Валентинова

5

12

80 – 83

Валентина Богданова Петринска-Маринова

3

 

84 - 87

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

11

88 – 97

Емил Христов Кръстев

10

15

99 – 101

Еленка Илиева Папазова

3

 

102 - 106

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

14

107 – 117

Боряна Георгиева Желязкова

9

17

119 – 123

Галя Сашева Борисова

4

18

125 – 129

Александър Георгиев Василев

5

19

131 – 141

Ангел Димитров Умников

11

20

143 – 145

Пламен Валентинов Борисов

2

22

147 – 156

Капка Михайлова Георгиева

10

23

158 – 167

ЕТ „Поки – Нено Иванов“

8

 

168 - 170

ВХОД КЪМ ТОТО ПУНКТ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

24

171 - 174

Яни Велинов Тодоров

4

26

176 – 179

Снежана Андреева Атанасова

4

 

180 - 181

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

25

182 – 195

Моника Венкова Минкова

14

 

196 - 198

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

 

199 – 200

Васил Стоянов Василев

2

30

202 – 215

Галина Велкова Маринова

14

 

217 – 223

Веселин Василев

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 28.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

  „Разширяване на производствената дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни) на площ от 13 дка“ в част от поземлен имот с идентификатор 72709.502.19, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна“.

 

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 33 - 36 of 69