Menu Content/Inhalt
Начало Администрация

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Администрация
 Благовест Георгиев
Кмет 052/741 462
 Зорница ГеоргиеваГл. експерт Териториална администрация052/740 977
 Мария Василева
Гл. счетоводител в Териториална администрация052/740 935
 Ивелина КръстеваГл. специалист "Счетоводител - касиер"052/740 935
 Йордан ХристовГл. специалист "УТ" 052/740 935
 Румяна Драганова
Гл. специалист "Контрол по чистотата"052/740 935
 Ирина ДобреваГл. специалист "Процедиране на ПУП"052/740 935
 Величка ГенчеваГл. специалист "ГС"052/741 003
 Нина МавродиеваГл. специалист "КАО" 052/741 003
 Емилия ДрагановаГл. специалист "EК"052/741 003
 Радостина Жекова
Гл. специалист "ГС"и"ЕСГРАОН"052/741 003
 Янка Савова Гл. специалист "АИОВО"052/740 977
Код за междуселищно и международно избиране: +35952


Защита на личните данни Print

Защита на личните данни

Кметство Тополи отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Кметство Тополи чрез официалният си сайт и формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Кметство Тополи се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя от предлаганите услуги, Вие се съгласявате Кметство Тополи да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Кметство Тополи събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Кметство Тополи може да събира, включва име, адрес, ЕГН, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
  • Кметство Тополи няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Кметство Тополи чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалните дейности на Кметство Тополи. При това може да се окаже обаче, че Кметство Тополи не е в състояние да Ви предоставя съответната услуга.

 

 
Правилници и правила Print
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КМЕТСТВО “ТОПОЛИ”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ СИГНАЛИ И ЖАЛБИ