Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други До собствениците на имоти и управителите на етажна собственост

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

До собствениците на имоти и управителите на етажна собственост Print

Във връзка с масово извършване на ремонтни дейности през летните месеци от домакинствата, Ви уведомяваме:

Да се спазват стриктно следните законови разпоредби на Община Варна:

- съгласно, Раздел II, чл.3, т.8 от Наредбата за обществения ред на Община Варна, е забранено складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа-

Глоба в размер: 10-150лв;

- съгласно, чл.10, т.1 от Наредбата за управление на отпадъците на Община Варна е забранено изхвърлянето  на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;

- съгласно, чл.10, т.4 от наредбата за управление на отпадъците на Община Варна е забранено изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места и дни от определения график-

Глоба в размер: 300-1000лв.

 

Съдовете за едрогабаритни отпадъци на територията на Кметство Тополи са разположени на следните места:

- до входа на ЗК „Тракия“

- на кръстовището на ул. „Матей Стоянов“ и ул. „Овчага“

- на ул.“Коми“ на ъгъла с ул. „Овчага“

- на ул. „Тракийска“ /до Геоложка база/

 
< Prev   Next >