Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други УИП "КАРМА" ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УИП "КАРМА" ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 19.06.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „КАРМА“ ЕООД за:

 

„Изграждане на търговски обекти с подземни складове“ в ПИ № 72709.12.99 в землището на село Тополи, община Варна.

 

 
< Prev   Next >