Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други заповед 24.05.2020

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

заповед 24.05.2020 Print

З А П О В Е Д

№ 30

с.Тополи, 18.05.2020 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни 2020г.,

поради фактическа невъзможност за осигуряване изпълнението на изискваните мерки в Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г.,

 

НАРЕЖДАМ

 

1.    Отменяне на празненствата на открито във връзка с празника на село Тополи – 24 май;

2.    Забранявам разполагането и всякаква дейност на сергии и др.търговски и увеселителни обекти в рамките населеното място;

3.    При констатирани нарушения незабавно да се уведомяват органите на ОД на МВР-Варна.

ОПРЕДЕЛЯМ

 

      Следните длъжностни лица, които ще извършват действия по горепосочените нареждания:

1.     Зорница Георгиева – гл.експерт ТА в Кметство Тополи

2.     Ирина Добрева – гл.специалист ПП в Кметство Тополи

3.     Ивелина Кръстева – касиер-счетоводител в Кметство Тополи

4.     Емилия Кирова Драганова – гл.специалист ЕК в Кметство Тополи

 

Заповедта да бъде предоставена за информация на заинтересованите лица, обявена в сайта на Кметство Тополи и таблото за обяви в сградата на кметството.

Заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

 

БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ

 КМЕТ НА СЕЛО ТОПОЛИ

 
< Prev   Next >