Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други заповеди дерегистрация/26.06.2020

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

заповеди дерегистрация/26.06.2020 Print
Съгл. Заповед №2304/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Александър Димитров 11 на лицата КатяПетрова Георгиева, Виктор Гошев Георгиев и Димитър Йорданов Димитров.
 
 Съгл. Заповед №2300/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Георги Овчаров 16 на лицата Георги Ангелов Василев и Светла Атанасова Димитрова.
 
Съгл. Заповед №2298/26.062020г. се заличава адресната регистрация по настоящ адрес :ул.Тодор Илиев Дочев 1 на лицата Валентина Стефанова Колева, Дияна Стефанова Колева  и Ивелина Стефанова Колева.
 
Зоповедите могат да бъдат предоставени за преглед в деловодството на Кметство Тополи, както и на таблото за обяви в сградата на кметството.
 
< Prev   Next >