заповед дерегистрация/28.02.2020

 

ЗАПОВЕД  № 0852/28.02.2020г., изд.от Кмета на Община Варна, отн.дерегистрация на Марин Радев Иванов е достъпна за разглеждане в Кметство Тополи.

Същата е обявена на информационното табло в сградата на Кметство Тополи.