Разпределение на позициите за 24 Май 2021г., съгласно изтегления жребий

 

Разпределение на позициите за 24 Май 2021г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

2

6 - 10

Галя Иванова Тодорова

5

4

13 - 19

Емил Христов Кръстев

6

5

24 – 30

Пламен Георгиев Николов

6

6

33 – 38

Димитър Христов Добрев

6

15

41 – 42

Валентина Богданова Петринска-Маринова

2

 

43 - 51

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

13

52 - 55

Росица Станкова Динева

3

8

59 – 64

Стоянка Петрова Тодинова

6

9

67 – 71

Еленка Илиева Папазова

5

10

74 – 79

Костадин Койчев Тодинов

6

 

80 - 86

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

11

87 – 91

Снежана Андреева Атанасова

5

12

94 – 100

Ангел Димитров Умников

6

 

101 - 107

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

14

108 – 114

Веселин Кръстев Василев

6

16

118 – 124

Галина Велкова Маринова

6

19

127 – 132

Моника Венкова Минкова

6

20

135 – 140

Георги Динев Георгиев

6

21

143 – 148

Овасапян Гаяне

6

22

151 – 156

Боряна Георгиева Желязкова

6

23

159 – 165

Капка Михайлова Георгиева

6

25

168 – 169

Николай Любенов Колев

2

 

170 - 171

ВХОД КЪМ ТОТО ПУНКТ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

24

172 – 177

Венелин Венков Минков

6

 

 

 

 

 

178 - 181

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

28

182 – 185

Петко Колев Петков

4

31

188 – 191

Александър Георгиев Василев

4

33

194 – 199

Венко Минков Маринов

6

34

202 – 206

Анна Славчева Борисова

5

35

211 – 216

Деяна Димова Иванова

4

 

Калоян Петюв Колев – 2 л.м. – пред Щрауса