Химн на селото
ХИМН НА СЕЛО ТОПОЛИ
 Не си сред райски кът селце -
навред могили голи -
но ний те любим от сърце
и славим те Тополи.
Че ти на нашите деди,
след робските неволи,
подслон и стряха им дари -
обично си, Тополи!
Тракийци, ченгенци, до днес
задружно си живеем,
и името ти носим с чест,
за тебе песен пеем.
До века, нека тя звучи!
Да пеят и децата:
- Ти галиш нашите очи -

ний носим те в сърцата.

ИВАН ДЕМИРОВ