Menu Content/Inhalt
Начало Администрация

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Администрация
 Демир Георгиев
Кмет 741462
 Зорница ГеоргиеваГл. експерт Териториална администрация740977
 Мария Василева
Гл. счетоводител в Териториална администрация740935
 Ивелина КръстеваГл. специалист "Счетоводител - касиер"740935
 Николай НиколовГл. специалист "УТ" 740935
 Румяна Драганова
Гл. специалист "Контрол по чистотата"740935
 Ирина ДобреваГл. специалист "Процедиране на ПУП"740935
 Величка ГенчеваГл. специалист "ГС"741003
 Нина МавродиеваГл. специалист "КАО" 741003
 Емилия ДрагановаГл. специалист "EК"741003
 Радостина Жекова
Гл. специалист "ГС"и"ЕСГРАОН"741003
 Янка Савова Гл. специалист "АИОВО"740977
Код за междуселищно и международно избиране: +35952