Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ВАЖНО

     

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Заповед РД-17-7706-300/27.10.2017г. на областен управител на област с административен център Варна и решение на Постоянната епизоотична комисия  на община Варна от заседание проведено на 02.11.2017г., във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта инфлуенца по птиците,

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ПТИЦИ В ДВОРОВЕТЕ И ИЗВЪН ТЯХ.

 

 

 

КМЕТСТВО ТОПОЛИ

 
РАЗПИСАНИЕ ЗАДУШНИЦА

Допълнителни курсове на 04.11.2017 г. - Архангелова задушница


Уважаеми клиенти,
 
„Градски транспорт“ ЕАД Варна, Ви информира, че във връзка с  Архангелова задушница  на 04.11.2017 /събота/ г. ще обслужва автобусни линии 40, 18, 118, 118 А със следното разписание:
 
  1. Линия 40 от ЖП Гара - Гробищен парк
          06:45, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50.
 
  1. Линия 40 от Гробищен парк - ЖП Гара
          07:25, 07:50, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:30
 
  1. Линия 18 от ЖП Гара - с. Тополи
         05:15, 06:10 (до с. Казашко), 07:00, 07:40, 08:20 (до с. Казашко), 09:00, 09:55, 10:40, 11:20 (до с. Казашко), 12:05, 12:55, 13:25, 14:10 (до с. Казашко), 15:00, 15:50, 16:40 (до с. Казашко), 17:30, 18:20 (до с. Казашко), 19:10, 20:00 (до с. Казашко), 21:00, 22:15 (до с. Казашко).
 
  1. Линия 18 от с. Тополи - ЖП Гара
          05:30, 05:50, 06:55, 07:40, 08:20, 09:10, 09:40, 10:35, 11:15, 12:10, 12:35, 13:30, 14:00, 14:55, 15:40, 16:30, 17:25, 18:10, 19:05, 19:50, 20:45, 21:30, 22:50
 
  1. Линия 118 от Почивка до Гробищен парк Тополи
          06:25, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35
 
Уведомление за инвестиционно предложение на „ПРОМЕТАЛ ТРЕЙТИНГ“ ЕООД:

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 30.10.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Топол

2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

                  

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ПРОМЕТАЛ ТРЕЙТИНГ“ ЕООД:

 „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци в  ПИ 043032 и ПИ 043019, землище с. Тополи, общ. Варна.

 

 1. ................Е. Драганова


 

 2. ................И. Добрева

 

 

     

             

 

     

             

   

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 4 от 17