Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на ИЛКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 29.03.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) на ИЛКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ:

План за регулация и застрояване за УПИ XV-21,22,29 и УПИ XVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“  в кв.12 по плана на ЗПЗ-ІІ част гр. Варна.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
ОВОС-Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екосейф“ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 23.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екосейф“ООД за:

 

 „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване“  в имот с идентификатор 72709.502.67.5 по КККР на село Тополи, община Варна.

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

               Й. Христов

     

 

 
Уведомление за изработване на ПУП с ИП на Илко Желязков

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 22.02.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за изработване на ПУП с ИП на Илко Желязков:

 План за регулация и застрояване за УПИ XV-21,22,29 и УПИ XVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“  в кв.12 по плана на ЗПЗ-ІІ част гр. Варна.

 

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 37 - 40 of 66