Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

карти ГТ-Варна

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 28.03, 29.03, 01.04 от 8.30ч. до 16.00ч. ще бъде отворена каса на Градски Транспорт- Варна в Кметство Тополи.

Всички желаещи могат да закупят абонаментни карти на свободна цена, както и такива за пенсионери до 65 години.

Пенсионерите на 65 и повече години ще бъдат обслужени в периода от

5.04 -15.04 на място в Кметство Тополи.

 

От Кметство Тополи

 
ПУП за ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 166/ 14.03.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за I-36 „За търговски крайпътен, обслужващ комплекс, бензиностанция, сервиз, мотел, заведение за обществено хранене и магазин“ от масив 2, местност „Ачмите“, з-ще с. Тополи, Община Варна /ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи, Община Варна/, одобрен със Заповед № Г-134/26.03.2007 г. на Зам.-Кмета на Община Варна и изменение на улична регулация от о.т. 23 с разширение на запад до края на землище Варна, одобрена с Решение № 2304-8 от Протокол № 42/05,06.08.2015 г. на Общински съвет - Варна.

 
обявление- отн.Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за IV-735 от кв. 32 по плана на с. Казашко, Община Варна /ПИ № 35211.501.148 по КК и КР на с. Казашко, Община Варна/, одобрен със Заповед № Р-40/30.04.1992 г. на Кмета на Община Варна.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 17 - 20 of 40