Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Регистрация на кладенци, сондажи и др. водовземни съоръжения за собствени нужди

ВАЖНО!!!

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ И ДР. ПОДОБНИ/  ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ИЗТИЧА НА 28.11.2022Г.

 ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЕ ПОДАВАТ В КМЕТСТВО ТОПОЛИ В ГОРЕУКАЗАНИТЕ СРОКОВЕ.

 

от Кметство Тополи 

 
Уведомление за ИП на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 01.11.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

   „Монтаж на надземен резервоар за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ММС ИНК“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 05.10.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ММС ИНК“ ЕООД:

   „Изграждане на складова база и административна /офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 72709.12.116

           1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 17 - 20 of 63