Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ПРЕДПИСАНИЕ РЗИ

ВАЖНО!

УСТАНОВЕНО Е ЗАВИШЕНО КОЛИЧЕСТВО НА НИТРАТИ НАД 50МГ/Л ВЪВ ВОДАТА, ТЕЧАЩА ОТ МЕСТНИ ЧЕШМИ 1 И 2 В ПАРК ТОПОЛИ.

ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА!

от Кметството

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 02.04.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД за:

 

„Изграждане на бетонов възел, склад за инертни и строителни материали“ в ПИ №№ 10135.4040.1, 10135.4040.2

 

1.   Е. Драганова

2.  Н. Николов

 

За всички заинтересовани лица,  документите по преписката са на разположение в сградата на Кметство Тополи.

 

 

 

 

 

 

       

 

      

   

 
ОВОС-НК Железопътна инфраструктура

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 14.03.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство

                   Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна“.

 

 

 

 

 

 

 

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

                И. Добрева

   

 

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Последна >>

Резултати 9 - 12 от 22