Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

карти ГТ-Варна - юли

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че на 08.07/понеделник/ и 09.07/вторник/ от 8.30ч. до 16.00ч. ще бъдат обслужени пенсионерите на 65 и повече години, които ползват безплатни карти,  на място в Кметство Тополи. Ще бъде отворена каса на Градски Транспорт- Варна в Кметство Тополи.

 

От Кметство Тополи

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „Инжстройинженеринг“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 20.06.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Инжстройинженеринг“ ЕООД за:

 

„Обособяване на площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09 в ПИ № 72709.502.48 в землището на село Тополи, община Варна“

 

 
УИП "КАРМА" ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 19.06.2019г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „КАРМА“ ЕООД за:

 

„Изграждане на търговски обекти с подземни складове“ в ПИ № 72709.12.99 в землището на село Тополи, община Варна.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 9 - 12 of 43