Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Вх.№ РД17006869ТПЛ/05.04.2017

 

от

 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ МИТЕВ  И ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА  за Изменение на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване  в  ПИ 72709.60.316  по КККР,  във връзка с реализацията на бъдещото намерение на собственика - „ складиране и разкомплектоване на МПС в (дейности с отпадъци)“.

 

 

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

            Днес 05.04.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно уведомление за инвестиционно предложение за:

 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ МИТЕВ  И ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА  за Изменение на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване  в  ПИ 72709.60.316  по КККР,  във връзка с реализацията на бъдещото намерение на собственика - „ складиране и разкомплектоване на МПС в (дейности с отпадъци).

 

Подпис: Е.Драганова, И.Добрева

 

 

 

 

 

 
Разпределение ТП- 24 май 2017

 

Разпределение на позициите за 24 Май 2017г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

1

3 - 21

Красен Костадинов Койчев

15

2

22 - 28

Никола Богданов Петров

4

3

29 - 37

Антон Великов Андонов

8

7

38 - 41

Миглена Красимирова Кутева

4

 

42 - 51

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

6

52 - 68

Красен Костадинов Койчев

17

8

69 - 72

Галя Сашева Борисова

4

10

73 – 82

Антон Великов Андонов

10

 

83 - 86

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

11

87 - 94

Красен Николов Колев

7

12

95 - 100

Гаяне Овасапян

5

19

100 – 103

Милко Иванов Стефанов

3

 

104 - 107

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

13

108 - 122

ЕТ „Моцарела – Моника Минкова“

12

14

123 – 128

Александър Георгиев Василев

5

15

129 – 132

Галя Сашева Борисова

4

17

133 – 136

Капка Михайлова Георгиева

4

18

137 – 141

Миглена Красимирова Кутева

4

20

142 – 143

Фани Сашева Костова

2

21

144 – 148

Десислава Тодорова Валентинова

4

23

149 – 155

Георги Динев Георгиев

6

24

156 – 158

Снежа Андреева Атанасова

3

25

159 – 164

Дениз Турханов Хълмиев

4,50

    26

165 – 172

Таня Янева Стаматова

7

    27

173 – 177

Деница Динева Георгиева

4

    28

178 – 185

ЕТ „Оазис 1 – Венко Маринов“

8

    29

186 – 196

Ангел Димитров Умников

10

 

197 – 199

ПОДХОД КЪМ ЧИТАЛИЩЕ - ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

    30

200 – 202

Анна Славчева Борисова

2

    31

203 – 205

Вяра Георгиева Маркова

2

 

 

 

 
24 МАЙ-търговска дейност

С цел създаване на по-добра организация при провеждането на празника на с.Тополи – 24 май, каним всички желаещи, които ще осъществяват търговска дейност, в сградата на Кметство Тополи от 03.04.2017г. за подаване на искане, заплащане на такса и определяне място за извършване на дейността.

от Кметството

 

 

 

За по-голяма прозрачност и безпристрастност при разпределяне на местата за извършване на търговска дейност във връзка с празника на с.Тополи-24.05.2017г. и във връзка със заповед №20/22.03.2017г. на кмета на с.Тополи ви информираме за следното:

  • ·        Местата ще се раздават на случаен принцип /жребий, който всеки ще тегли в деня на подаване на заявлението/.
  • ·        На по-късен етап ще бъдете информирани по телефона за точното местонахождение на съответното място, съобразно платената квадратура.
  • ·        С цел обезпечаване чистотата на района след приключване на търговската дейност, заедно с таксата да се внесе депозит от 5 /пет/ лева, който ще бъде възстановен след освобождаване и почистване на ползваното място.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Последна >>

Резултати 13 - 16 от 16