Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 25.07.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД:

 „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40 298кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност Клисе баир, с. Тополи, общ. Варна.

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 
График за събиране на едрогабаритен отпадък

График за изпълнение на дейността за

"Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и изхвърлени около контейнерите смесени отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата и почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища до депо за неопасни отпадъци с.Въглен или друго съоражение, посочено от "Възложителя".

ЛЕТЕН  ПЕРИОД

от 01.07.2022 до 31.07.2022г.

месец  Юли 2022г.

КМЕТСТВО ТОПОЛИ

 

месец  Юли 2022г.

 

Дневен  наряд

кратност
пъти седмично

Ден от седмицата

 

Наряд, брой персонал и необходима техника

Име на улицата; Адрес

Работно
време

 
 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

 
 

1 наряд, 
1 бр.специализиран автомобил,
1бр. шофьор и 2 бр. сметосъбирача

ул.Овчага

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Алескандър Димитров

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Матей Стоянов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Георги Овчаров

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Тракийска

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Д-р Липов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Мита Генова

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Стоян Буйнов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Райко Панчелиев

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Йодан Николов

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Медвен

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Явор

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Акация

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

ул.Тодор Дочев

8:00-17:00

2

 

x

 

 

x

 

 

 

*Дейността ще се наблюдава и контролира от отговорник район отговарящ за тази дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 
Уведомление за ИП на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 27.06.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „СТЕЛИ РОУД“ ЕООД:

 „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40 298кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност Клисе баир, с. Тополи, общ. Варна.

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 32 of 67