Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Кметство Тополи отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Кметство Тополи чрез официалният си сайт и формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Кметство Тополи се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя от предлаганите услуги, Вие се съгласявате Кметство Тополи да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Кметство Тополи събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Кметство Тополи може да събира, включва име, адрес, ЕГН, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
  • Кметство Тополи няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Кметство Тополи чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалните дейности на Кметство Тополи. При това може да се окаже обаче, че Кметство Тополи не е в състояние да Ви предоставя съответната услуга.

 

 
Разписание в извънредно положение за автобуси №18, 118А, 18А, 18/40

ВАЖНО!!!

Градски транспорт-Варна, предвид обявеното извънредно положение в страната, въвежда  Разписание  в извънредно положение за всички обслужвани автобусни линии.

Към момента,  в делнични дни разписанието за автобуси №№ 18, 18А, 18/40,  е идентично с прилаганото до момента. Единствена промяна - отпада последния курс от Варна в 22:15 и 22:50 съответно от Тополи/Казашко.

Автобус №118А се движи в делнични и празнични дни с разписание идентично с  познатото ни неделно разписание.

 

Актуално разписание може да следите на:

www.gtvarna.com

www.varnatraffic.com

 

 
заповед 24.05.2020

З А П О В Е Д

№ 30

с.Тополи, 18.05.2020 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни 2020г.,

поради фактическа невъзможност за осигуряване изпълнението на изискваните мерки в Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г.,

 

НАРЕЖДАМ

 

1.    Отменяне на празненствата на открито във връзка с празника на село Тополи – 24 май;

2.    Забранявам разполагането и всякаква дейност на сергии и др.търговски и увеселителни обекти в рамките населеното място;

3.    При констатирани нарушения незабавно да се уведомяват органите на ОД на МВР-Варна.

ОПРЕДЕЛЯМ

 

      Следните длъжностни лица, които ще извършват действия по горепосочените нареждания:

1.     Зорница Георгиева – гл.експерт ТА в Кметство Тополи

2.     Ирина Добрева – гл.специалист ПП в Кметство Тополи

3.     Ивелина Кръстева – касиер-счетоводител в Кметство Тополи

4.     Емилия Кирова Драганова – гл.специалист ЕК в Кметство Тополи

 

Заповедта да бъде предоставена за информация на заинтересованите лица, обявена в сайта на Кметство Тополи и таблото за обяви в сградата на кметството.

Заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

 

БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ

 КМЕТ НА СЕЛО ТОПОЛИ

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 4 of 6