Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ОВОС-ХИДРОСТРОЙ

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 23.07.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на  „ХИДРОСТРОЙ“ АД за „Увеличаване на количествата третирани отпадъци на саществуващаспециализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци по чл. !%, т.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали“.

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

               Н. Николов

   

 
ПРЕДПИСАНИЕ РЗИ

ВАЖНО!

УСТАНОВЕНО Е ЗАВИШЕНО КОЛИЧЕСТВО НА НИТРАТИ НАД 50МГ/Л ВЪВ ВОДАТА, ТЕЧАЩА ОТ МЕСТНИ ЧЕШМИ 1 И 2 В ПАРК ТОПОЛИ.

ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ И ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА!

от Кметството

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 02.04.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД за:

 

„Изграждане на бетонов възел, склад за инертни и строителни материали“ в ПИ №№ 10135.4040.1, 10135.4040.2

 

1.   Е. Драганова

2.  Н. Николов

 

За всички заинтересовани лица,  документите по преписката са на разположение в сградата на Кметство Тополи.

 

 

 

 

 

 

       

 

      

   

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 25 - 28 of 40