Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Кметство Тополи отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Кметство Тополи чрез официалният си сайт и формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Кметство Тополи се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя от предлаганите услуги, Вие се съгласявате Кметство Тополи да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Кметство Тополи събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Кметство Тополи може да събира, включва име, адрес, ЕГН, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
  • Кметство Тополи няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Кметство Тополи чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалните дейности на Кметство Тополи. При това може да се окаже обаче, че Кметство Тополи не е в състояние да Ви предоставя съответната услуга.

 

 
обявление- отн.заповед №034/15.01.2019 г. на Главен архитект на Община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 034/15.01.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII-5 „За складова и логистична дейност“ и УПИ XIII-17 „За складова и логистична дейност“, кв. 32 по плана на ЗПЗ – Варна, землище с. Тополи, одобрен със Заповед № Г-175/04.07.2017 г. на Заместник - кмета на Община Варна.

 Заповедтта може да бъде видяна в ТСУ в Кметство Тополи,Община Варна.

 
Разпределение позиции 24.05.2019, съгл.жребий

 

Разпределение на позициите за 24 Май 2019г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

1

4 - 8

Галя Иванова Тодорова

4

4

9 - 11

Фани Сашева Костова

2

5

12 - 14

Милко Иванов Стефанов

3

6

15 - 19

Десислава Тодорова Валентинова

4

7

20 - 25

Еленка Илиева Папазова

3

8

26 - 34

Венко Минков Маринов

8

9

35 - 37

Боян Асенов Борисов

3

11

38 - 40

Снежа Андреева Атанасова

3

30

41 - 42

Александра Христова Валентинова

2

 

43 - 51

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

12

52 - 65

Боряна Георгиева Желязкова

14

13

66 - 70

Миглена Красимирова Кутева

5

14

71 - 81

Антон Великов Андонов

10

 

82 - 86

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

15

87 - 95

Георги Динев Георгиев

9

20

96 - 103

Таня Янева Стаматова

7

 

104 - 107

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

16

108 - 128

Петко Колев Петков

18

17

129 - 138

Моника Венкова Минкова

10

18

139 - 158

Красен Николаев Колев

18

19

159 - 169

Велислава Антонова Андонова

10

 

170 - 171

ВХОД КЪМ ТОТО ПУНКТ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

21

172 - 175

Анна Славчева Борисова

3

22

176 - 180

Александър Георгиев Василев

5

23

181 - 187

Йонко Янев Станчев

7

24

188 - 192

Красимира Мирославова Иванова

5

26

193 - 196

Галя Сашева Борисова

4

 

197 - 198

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

25

199 - 204

Димитър Христов Добрев

6

28

205 - 206

Вяра Георгиева Маркова

2

29

207 - 216

Венелин Венков Минков

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калоян Петюв Колев – 2 л.м. – пред Щрауса

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 1 - 4 of 28