Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Голяма Задушница на 10.02.2018 г.

Обслужване на Голяма Задушница на 10.02.2018 г.

Уважаеми клиенти,
 
„Градски транспорт“ ЕАД Варна, Ви информира, че във връзка с  Голяма задушница на 10.02.2018 /събота/ г. ще обслужва автобусни линии 40, 18, 118, 118 А  със следното разписание:

Линия 40 от ЖП Гара - Гробищен парк
          06:45, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50.

Линия 40 от Гробищен парк - ЖП Гара
          07:25, 07:50, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:30

Линия 18 от ЖП Гара - с. Тополи
         05:15, 06:10 (до с. Казашко), 07:00, 07:40, 08:20 (до с. Казашко), 09:00, 09:55, 10:40, 11:20 (до с. Казашко), 12:05, 12:55, 13:25, 14:10 (до с. Казашко), 15:00, 15:50, 16:40 (до с. Казашко), 17:30, 18:20 (до с. Казашко), 19:10, 20:00 (до с. Казашко), 21:00, 22:15 (до с. Казашко).

Линия 18 от с. Тополи - ЖП Гара
          05:30, 05:50, 06:55, 07:40, 08:20, 09:10, 09:40, 10:35, 11:15, 12:10, 12:35, 13:30, 14:00, 14:55, 15:40, 16:30, 17:25, 18:10, 19:05, 19:50, 20:45, 21:30, 22:50

Линия 118 А от Почивка до Гробищен парк Тополи
          06:25, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35

 


 
ВАЖНО

     

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание Заповед РД-17-7706-300/27.10.2017г. на областен управител на област с административен център Варна и решение на Постоянната епизоотична комисия  на община Варна от заседание проведено на 02.11.2017г., във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на болестта инфлуенца по птиците,

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ПТИЦИ В ДВОРОВЕТЕ И ИЗВЪН ТЯХ.

 

 

 

КМЕТСТВО ТОПОЛИ

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „ПРОМЕТАЛ ТРЕЙТИНГ“ ЕООД:

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 30.10.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Топол

2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

                  

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ПРОМЕТАЛ ТРЕЙТИНГ“ ЕООД:

 „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци в  ПИ 043032 и ПИ 043019, землище с. Тополи, общ. Варна.

 

 1. ................Е. Драганова


 

 2. ................И. Добрева

 

 

     

             

 

     

             

   

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 4 от 17