Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Кметство Тополи отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Кметство Тополи чрез официалният си сайт и формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Кметство Тополи се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя от предлаганите услуги, Вие се съгласявате Кметство Тополи да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Кметство Тополи събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Кметство Тополи може да събира, включва име, адрес, ЕГН, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
  • Кметство Тополи няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Кметство Тополи чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалните дейности на Кметство Тополи. При това може да се окаже обаче, че Кметство Тополи не е в състояние да Ви предоставя съответната услуга.

 

 
Разписание в извънредно положение за автобуси №18, 118А, 18А, 18/40

ВАЖНО!!!

Градски транспорт-Варна, предвид обявеното извънредно положение в страната, въвежда  Разписание  в извънредно положение за всички обслужвани автобусни линии.

Към момента,  в делнични дни разписанието за автобуси №№ 18, 18А, 18/40,  е идентично с прилаганото до момента. Единствена промяна - отпада последния курс от Варна в 22:15 и 22:50 съответно от Тополи/Казашко.

Автобус №118А се движи в делнични и празнични дни с разписание идентично с  познатото ни неделно разписание.

 

Актуално разписание може да следите на:

www.gtvarna.com

www.varnatraffic.com

 

 
ЗАПОВЕД-временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020 до 30.

З А П О В Е Д

 №  63 /

12.11.2020г.

              На основание чл.46 т.8 и т.9 от ЗМСМА; Заповед № РД-01-651/11.11.2020г на Министъра на Здравеопазването;  чл.120б от КТ и във връзка с повишената епидемиологична обстановка на територията на населеното място

  Н А Р Е Ж Д А М :

                 I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на село Тополи считано от 13.11.2020  до 30.11.2020 г.:

  1.    Преустановяват се всякакви масови мероприятия, репетиции и школи на територията на село Тополи;

2.    На пазари и тържища изложени на открито да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1.5м;

3.    Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си като допускат лица на и над 65- годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 08.00ч и 10.00 ч.В посочените часове не се допускат лица под 65- годишна възраст.

4.    В сградата на Кметството се допускат само лица при крайна необходимост само с предпазни маски и след дезинфекция;

5.    В сградата на Кметството е задължително провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения , в т.ч. дезинфекция, проветряване  и спазване на личната хигиена.

6.    Абсолютно се забранява допускането на служители и граждани с прояви на остри заразни заболявания.

7.    Да се сформират два екипа със служители, които ще се редуват и през един ден ще работят от разстояние без да се променят другите условия по трудовият договор и без да се нарушава ритъма на работа.

8.    Служителите чиято дейност не е свързана с пряко обслужване на населението работят при непроменени условия.  

9.    При възможност обслужването на граждани се осъществява на изнесено гише.

           

          За отговорник определям: Гл.експерт „ТА“- Зорница Георгиева .

                Настоящата заповед  да се сведе до знанието на всички служители в кметската администрация за сведение и изпълнение.

   Благовест Георгиев

              КМЕТ

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 4 of 11