Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други ОВОС-НК Железопътна инфраструктура

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ОВОС-НК Железопътна инфраструктура Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 14.03.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство

                   Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна“.

 

 

 

 

 

 

 

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

                И. Добрева

   

 

 
< Prev   Next >