Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредбата №6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесин

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредбата №6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесин Print


ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредбата №6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление  е предоставена в подробности на таблото за обяви в Кметство Тополи.

 

 

 
< Prev   Next >