Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други ОВОС-ХИДРОСТРОЙ

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ОВОС-ХИДРОСТРОЙ Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 23.07.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на  „ХИДРОСТРОЙ“ АД за „Увеличаване на количествата третирани отпадъци на саществуващаспециализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци по чл. !%, т.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали“.

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

               Н. Николов

   

 
< Prev   Next >