Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Отдел Счетоводство Print

ОТДЕЛ “СЧЕТОВОДЕН”

  

І. ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

             В отдел “Счетоводен” се събират средства от местни такси и извършвани услуги по ЗМДТ, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), Наредба за разполагане на преместваеми обекти и др. 

ІІ.РАБОТНО ВРЕМЕ 

Отделът работи с граждани всеки ден от понеделник до петък
Сутрин 8.30 – 12.30 ч.
Следобяд 14.00 – 16.45 ч. 

 
< Prev   Next >